Enkäten sammanställs i en helhet och inte kommunvis.


Välj kommun*

Vilka stödgrupper finns?

Riktade grupper

1. VILKA OLIKA STÖDGRUPPER FINNS I VERKSAMHETEN "BARN SOM BLAND SINA ANHÖRIGA UPPLEVT/UPPLEVER":
Annan, vilken:

Blandade grupper

2. VILKA LIVSOMRÅDEN INGÅR I VERKSAMHETENS BLANDADE STÖDGRUPPER "BARN SOM BLAND SINA ANHÖRIGA UPPLEVT/UPPLEVER":
Annan, vilken:


3. VILKA/VILKEN STÖDGRUPPSLEDARUTBILDNING HAR STÖDGRUPPSLEDARNA?
Ange utbildning:
Ingen utbildning


4. VILKET MATERIAL/HANDBÖCKER ANVÄNDER MAN SIG AV I STÖDGRUPPERNA?
Ange:


5. GÖR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN UTVÄRDERINGAR EFTER GRUPPAVSLUT?
Välj
Kommentar


6. PÅ VILKEN NIVÅ/NIVÅER ÄR VERKSAMHETEN FÖRANKRAD?
Annan vilken


7. ANSES STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN VARA VIKTIG I ORGANISATIONEN?
Kommentarer


8. OM DET INTE FINNS STÖDGRUPPER I DIN KOMMUN, VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DET INTE FINNS?
Annat


9. VAR BEDRIVS STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN?
Annan


10. FINNS DET NÅGON ANSVARIG SAMORDNARE I ER KOMMUN?
Ja, hur många %
0
0
100
Nej


11. HUR INFORMERAS DE CHEFER SOM HAR ANSVARET FÖR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN OM STÖDGRUPPERNA?
Övrigt
Kommentarer


12. HUR FINANSIERAS VERKSAMHETEN?
Annan
Blandat, mellan vilka


13. HAR STÖDGRUPPSVERKSAMHETEN TILLGÅNG TILL EGEN EKONOMI?
Kommentarer


14. HAR STÖDDGRUPPSVERSAMHETEN REGELBUNDEN HANDLEDNING?
Kommentarer


Tack för att du svarat och hjälpt oss med denna viktiga undersökning!

essay writing service